राहुरी/प्रतिनिधी (मिनाष पटेकर) :- तालुक्यातील नुकत्याच झालेल्या  ४४ ग्रामपंचायतीच्या व संभावी ३८ ग्रामपंचायतीच्या अशा ८२ ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाची आरक्षण सोडत उपविभागिय अधिकारी अनिल पवार यांच्या अध्यक्षेतेखाली काढण्यात आली.

राहुरी तालुक्यात नुकत्याच ४४ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुक संपन्न झाल्या यामधे निवडणुक आयोगाना  सरपंच पदाचे आरक्षण गोपनिय ठेवत त्याचे आरक्षण आज दि.२७ जानेवारी रोजी काढण्यात आले.
यावेळी तहसिलदार फसियोदिन शेख,नायब तहसिलदार गणेश तळेकर यांनी आरक्षण सोडतीसाठी परिश्रम घेतले यावेळी गटविकास अधिकारी गोंविद खामकर, कृषी अधिकारी महेश ठोकळे,दत्ता गोसावी,सुनिल हुडे, सयाजी शंडगे, अभिजित क्षिरसागर,अश्विनी नन्नवरे, सुलोचना वाघमारे,महेश देशमुख,जावेद शेख,अंकुश सोनार अदि अधिकारी व कर्मचारी यांनी काम पाहिले.

राहुरी येथे आज बुधवार दिनांक २७ जानेवारी रोजी सकाळी११ वाजता केशरंग मंगल कार्यालय येथे सन २०२१ ते २०२५ या कालावधीसाठी राहुरी तालुक्यातील ८२ ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाची आरक्षण सोडती पार पडल्या.
आरक्षण पुढील प्रमाणे- 
अनुसुचित जाती – ११ जागा पैकी ताहाराबाद, कुकडवेढे, वांबोरी,चेडगाव,केंदळ खुर्द, चिंचाळे(गडधे आखाडा)या गावात पुरुष सरपंच राहणार आहे.तर मांजरी, मल्हारवाडी, मुसळवाडी, वळण, खुडसरगाव,
चिंचाळे (गडदे आखाडा)महिल सरपंच असणार आहे.

अनुसुचित जमाती-१० जागा
मालुंजे खुर्द, शिलेगाव, धानोरे,ब्राम्हणगाव भांड, उंबरे, महिला सरपंच राहणार आहे तर वरशिंदे (वाबळेवाडी), रामपुर, कात्रड, केंदळ बु,खडांबे खुर्द,येथे पुरुष महिला सरपंच असणार आहे.

नागराकांचा मागस प्रवर्ग-२२जागा पैकी 
सोनगाव,सडे,धामोरी खुर्द, वडनेर, मोमीन आखाडा, चिखलठाण दरडगाव थडी, टाकळीमिया, बाभुळगाव, कानडगाव ,डिग्रस,याजागेवर महिला सरपंच होणार आहेत.तर तुळापुर, पिंपळगाव फुनगी,आंबी, चादेगाव, चिंचविहिरे,कनगर बु,वावरथ जांभळी,जांभुळबन,पिप्री वळण,करजगाव,मोरवाडी,गणेगाव, या २० गावात पुरष सरपंच होणार आहे. तर सात्रळ, निंभेर, तांदुळवाडी , तांभेंरे, घोरपवाडी, बा.नांदुर ,कोंढवड, वरवंडी, खडांबे बुद्रुक गुंजाळे संक्रापूर दवणगाव केसापूर बोधेगाव लाख पाथरे खुर्द कोपरे तिळापुर हे पुरुष सरपंच होणार आहे. तर गुहा कुरणवाडी  म्हैसगाव राहुरी खुर्द मानोरी देसवंडी तमनर आखाडा पिंपरी अवघड ब्राह्मणी मोकळ धामोरी, बुद्रुक आरडगाव चिंचोली गंगापूर अमळनेर ,जातप, माहेगाव ,वांजुळपोई ,कोल्हार खुर्द, येथे महिला सरपंच होणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here