footer

संपादक – बाबासाहेब शिंदे

उपसंपादक – स्वप्नील सोनार

Address – निमगाव, शिर्डी, ता. राहता, अहमदनगर – ४२३१०७
Mob. ९२७२२९६२९६